• ห้องประชุม
  • วันที่เริ่มต้น
  • วันที่สิ้นสุด
  •  = รายการจองที่ยังไม่ยืนยัน
ห้องประชุมวันที่จองเวลาที่จองเรื่องที่ประชุมภารกิจเจ้าของเรื่องชื่อผู้จองเบอร์ติดต่อผู้จอง
ห้องประชุมจรูญ มิลินทร์ (1 ชั้น 7)19/09/6208:30 - 12:00ประชุมจัดทำแผนปฏิบัติราชการปี 2563สล. วัลลยา บางน้อย115
ห้องประชุมจรูญ มิลินทร์ (1 ชั้น 7)19/09/6213:00 - 16:30คณะอนุกำกับ ติดตาม ฯภท. พนมพร เปี่ยมศิลธรรม149
ห้องประชุมจรูญ มิลินทร์ (1 ชั้น 7)20/09/6208:30 - 12:00อ.ก.ค.ศ.วินัยภม.นางสาว ธมลวรรณ สุวรรณโคตร165
ห้องประชุมจรูญ มิลินทร์ (1 ชั้น 7)20/09/6213:00 - 16:30อ.ก.ค.ศ.วินัยภม.นางสาว ธมลวรรณ สุวรรณโคตร165
ห้องประชุมจรูญ มิลินทร์ (1 ชั้น 7)23/09/6208:30 - 12:00หารืองานวิจัยฯภจ. น้ำทิพย์ แย้มวิชา157
ห้องประชุมจรูญ มิลินทร์ (1 ชั้น 7)23/09/6213:00 - 16:30อ.ก.ค.ศ.วิสามัญฯ ภาษาอังกฤษสล. วัลลยา บางน้อย115
ห้องประชุมจรูญ มิลินทร์ (1 ชั้น 7)24/09/6213:00 - 16:30อ.ก.ค.ศ.อุทธรณ์ภก.นางสาว ศุภพิไล เชียงสา129
ห้องประชุมจรูญ มิลินทร์ (1 ชั้น 7)25/09/6208:30 - 12:00ประชุมหารือสล. วัลลยา บางน้อย115
ห้องประชุมจรูญ มิลินทร์ (1 ชั้น 7)25/09/6213:00 - 16:30คณะกรรมการบริหารเงินทุนหมุนเวียนภท. ธนายุทธ คงเล็ก150
ห้องประชุมจรูญ มิลินทร์ (1 ชั้น 7)27/09/6208:30 - 12:00อ.ก.ค.ศ.กฎหมายภก.นางสาว ศุภพิไล เชียงสา129
1234